Электрон нүүр цэвэрлэгч

Эхний удаагийн хэрэглээгээр л үр дүн нь мэдрэгдэнэ. 1мин=10,000rpm чичиргээ Хуруу зайгаар ажиллана.  

25,000₮

Дууссан
#танилцуулга

Нүүрээ цэвэр усаар угааж, чийглээд электрон цэвэрлэгчдээ сойтог дээр нь нүүр цэвэрлэгч шингэнээсээ бага зэргийг гоожуулж байгаад цэвэрлэнэ. Гараар цэвэрлэснээс хэд дахин илүү нүүрийг цэвэрхэн болгоно.